Nötrino nedir?

Maddelerle etkileşimi fevkalade zayıf, hızı ışık hızında ve hareketsiz haldeyken kütlesi sıfır olan, kararlı yüksüz tanecik. Nötrinoya? ışını da denir ve o n şeklinde ifade edilir. Çekirdekte bir nötronun, proton ve beta ışınma dönüşmesi sonucu bir kütle

kaybı olmaktaydı. Bu da enerjinin korunumu kanununa ters düşmektedir. Enerjinin korunumu kanununu çıkmazdan kurtarmak için, nötrino fikrini 1927’de Pauli ortaya atmıştır. Fermi ise 1934’te bu

o

küçük taneciğe nötrino ismini vermiştir.

Bir beta (ß) ışıması olduğu zaman çekirdekte o n’ ›p+ß- şeklinde reaksiyon olur. Proton (p) çekirdekte

kalır. ß- ışını ise çekirdeği terk eder. Aynı bir elementin atomlarının verdiği beta ışınları farklı enerjili olduğuna göre, artık çekirdeklerin farklı kütlede olmaları gerekirdi. Oysa ki hassas ölçümler böyle bir şey göstermiyor. Bu durumda bir nötron yukardaki reaksiyona uğrarken proton, beta ışını ve bir de nötrino denilen yüksüz, pratik olarak kütlesiz bir taneciğin de çıktığı kabul edildi.

Buna göre yukarıdaki denklem o n (çekirdekte) › p (çekirdekte) +ß- +? şeklinde yazılır. O halde düşük

enerjili beta ışınlarına yüksek enerjili nötrinolar, yüksek enerjili beta ışınlarına da düşük enerjili nötrinolar eşlik eder. Böylece enerjinin korunumu kanunu kurtarılmış olur.

Bugün o n’›p dönüşmesindeki, nötrinoya, antinötrino, antinötrino (?-), P› o n’ dönüşmesindekine de

nötrino (?) denir. n›p- ß-+?

p› o n’+ß + +?

Antinötrinonun varlığını, Cowan ve Reines 1956’da tecrübi olarak ortaya koydular. Nötrino ile antinötrino spin vektörü dışında aynı özelliklere sahiptir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç